Tản mạn #23. T.G.I.F

Nhật kí thứ 6 ngày 13 tháng 8. Tròn 3 tuần kể từ ngày giãn cách xã hội theo chỉ…