Làm mẹ #1. Câu chuyện Easy của bạn Mỡ

Cho đến thời điểm này, bạn Mỡ nhà tôi sắp tròn 1 tuổi và hiện đã chính thức bước sang EASY 5-6. Nếu bạn chưa biết EASY là gì, tôi khuyên bạn nên đọc 2 cuốn sách “Đọc vị mọi vấn đề của trẻ” và “Nuôi con không phải là cuộc chiến”. Dưới đây, tôi … Continue reading Làm mẹ #1. Câu chuyện Easy của bạn Mỡ

Advertisement