Mỡ đi Hàn Quốc//Phần 14. Starfield Library – Photo Gallery

Thư viện Starfield nằm trong Starfield COEX Mall của SM Town. Đây là một địa điểm mới được mở vào năm 2016 hay 2017 gì đó, và là một trong các địa điểm “sống ảo” mới của khách du lịch. Tuy nhiên, tôi thấy mọi người đến đây sống thật nhiều mà, ai nấy đều rất chăm chú đọc sách. Ở đây không có sách ngoại văn, nên bạn Mỡ chỉ xem tranh là chủ yếu, vì mẹ bạn cũng không biết câu chuyện viết gì.

received_260470724670881.jpegFB_IMG_1539912346763.jpgFB_IMG_1539912353663.jpgreceived_585218958575397.jpeg20181008_172131.jpg

Ở ngoài thư viện còn có một khoảng sân rất rộng, chúng tôi ngồi ở đó nghỉ ngơi nhẩn nha mãi rồi mới đi về. Kiểu cảm giác giống như mấy nhân vật trong phim Hàn Quốc ngồi thơ thẩn mãi khi gặp biến cố cuộc đời vậy.

20181008_171047.jpg20181008_165948.jpg

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s