Đọc lại truyện cổ tích – Review Truyện cổ tích minh họa Illustrated(Usborne – Đinh Tị dịch)

Hồi tôi còn bé, độ ba bốn tuổi, hay được mẹ cho về nhà ông bà ngoại ở chơi đến cả tuần trời. Tôi vẫn nhớ mãi, ông ngoại tôi có hẳn 1 bụng chuyện cổ tích, kể không bao giờ hết. Vâng, một bụng chuyện, ông bảo thế. Ông chỉ kể những chuyện cổ … Continue reading Đọc lại truyện cổ tích – Review Truyện cổ tích minh họa Illustrated(Usborne – Đinh Tị dịch)