Weekend Trip #1. Mỡ đi Hạ gì?…Long! (Tháng 11/2018)

Hạ Long là điểm khởi đầu cho series đi chơi cuối tuần của nhà Mỡ. Việt Nam rộng lớn, có bao nhiêu chỗ để đi, để khám phá. Đợt này bố Mỡ tham gia chạy sự kiện Hạ Long Heritage Marathon, bầu đoàn thê tử Nem – Mỡ quyết tâm lên đường cổ vũ. Ai … Continue reading Weekend Trip #1. Mỡ đi Hạ gì?…Long! (Tháng 11/2018)