Book review #6. Những cuốn truyện Kẹp Hạt dẻ đầu tiên của gia đình – Review bộ Hơi thở đồng xanh (1)

Tôi biết đến tủ sách Kẹp hạt sẻ khi tình cờ đọc được một bài về Hành trình đọc cho trẻ của dịch giả Vũ Danh Tuấn trên Facebook. Tôi quá đỗi ấn tượng về sự chi tiết, chỉnh chu của dịch giả khi anh còn cẩn thận soạn ra hướng dẫn lứa tuổi đọc … Continue reading Book review #6. Những cuốn truyện Kẹp Hạt dẻ đầu tiên của gia đình – Review bộ Hơi thở đồng xanh (1)