Kitchen review #2. Review máy ép Panasonic MJ – L500 SAR

Tôi bước vào con đường juicing từ khoảng tháng 5 năm nay sau khi quyết tâm xuống tay mua chiếc máy ép chậm Panasonic. Việc ép nước có lúc on lúc off, tùy cảm hứng và tâm trạng. Hai tuần gần đây, tôi ăn kiêng trở lại và nước ép là một phần của thực … Continue reading Kitchen review #2. Review máy ép Panasonic MJ – L500 SAR