Kitchen review #7. Review hộp đựng thực phẩm Tupperware – thử là nghiện!

Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, Tupperware nổi lên như một hiện tượng trong mảng lưu trữ thực phẩm. Tôi bắt đầu sử dụng hộp Tupperware chính thức từ tháng 9 năm ngoái sau khi tự thưởng cho mình một bộ ngăn đông vào dịp đẻ Mỡ. Trước đó, tôi ngần ngại rút ví … Continue reading Kitchen review #7. Review hộp đựng thực phẩm Tupperware – thử là nghiện!