Mỡ’s Library #3. Góc đọc sách mới của Mỡ – Weekly Reading Program

Tôi vừa thiết kế lại góc đọc sách cho bạn Mỡ độ mấy tuần lại đây. Nội dung thì cũng không có gì mới, gồm chiếc giá sách (tiền thân là giá để đồ khô ở dưới bếp, sau đó được sang tên thành giá đề đồ cho Mỡ - mấy loại máy hút sữa, … Continue reading Mỡ’s Library #3. Góc đọc sách mới của Mỡ – Weekly Reading Program