Mỡ’s library #5. Gợi ý sách cho giai đoạn tập nói, chỉ trỏ

Bạn Mỡ vừa tròn 19 tháng tuổi, và đang trong giai đoạn học nói "ác liệt" nhất. Vốn từ và khả năng diễn đạt của bạn nhỏ thay đổi rõ rệt từng tuần luôn. Bạn Mỡ nhà tôi tập nói từng từ đơn, rồi đến từ gồm hai tiếng, rồi đến các cụm từ và … Continue reading Mỡ’s library #5. Gợi ý sách cho giai đoạn tập nói, chỉ trỏ

Advertisement