Mỡ’s library #15. Sách Push Pull Slide (Kéo-trượt-đẩy) – Review sách chuyển động của Campbell kèm bản chuyển ngữ của Đinh Tị

Bạn Mỡ có cuốn sách dòng Push Pull Slide đầu tiên từ hồi mấy tháng, dạo gần đây bạn mới bắt đầu thực sự “biết” chơi với dòng sách này. Bạn đã có thể tự tương tác với sách, tự kéo, trượt, đẩy theo hướng dẫn của sách. Dòng sách Slide and See mang đến … Continue reading Mỡ’s library #15. Sách Push Pull Slide (Kéo-trượt-đẩy) – Review sách chuyển động của Campbell kèm bản chuyển ngữ của Đinh Tị

Advertisement