Joy of baking #2. Nhà có nải chuối tây chín đen – công thức bánh chuối nướng kiểu Việt Nam

Bình thường cuối tuần tôi đi chợ chỉ mua 5-6 quả chuối, vừa vặn cho 6 bữa sáng. Tuần trước tôi được cho hẳn 1 nải chuối, đâm ra lại thừa. Chuối tây, gọi là “tây” nhưng thực ra là chuối ta, chuối Việt Nam. Quả nào quả nấy béo múp míp, nom đến đáng … Continue reading Joy of baking #2. Nhà có nải chuối tây chín đen – công thức bánh chuối nướng kiểu Việt Nam