Weekend escape #7. Mộc Châu mùa mận non

Tôi có một quyết định, quay trở lại công việc làm fulltime. Lu bù quá nên bây giờ mới có tí thời gian viết lách trở lại, cảm giác rất tốt. Cuối tuần vừa rồi, gia đình nhớn bé có cái hẹn với Mộc Châu từ năm ngoái, cũng là lúc trước khi cả đám … Continue reading Weekend escape #7. Mộc Châu mùa mận non