Book review #10. Hơi muộn, đọc tiểu thuyết của Khaled Hossini

Khi Taliban quay lại nắm quyền ở Afganistan, trên nhóm Nhã Nam reading club, bộ ba tiểu thuyết của nhà văn Khaled Hossini lại được nhắc đến rất nhiều. Là một người đọc tậm tịt, tôi mới bắt đầu đọc “Người đua diều” và “Ngàn mặt trời rực rỡ” cách đó ít lâu. Quả thật … Continue reading Book review #10. Hơi muộn, đọc tiểu thuyết của Khaled Hossini

Tản Mạn #27. Thi thoảng, tôi lại nghĩ về những điều thật xa xôi như thế…

Cúc họa mi báo đông về…. Hà Nội chớm đông, cúc họa mi bắt đầu lác đác trên các gánh hoa Hà Nội. Năm nay, Cúc không được đẹp, tôi canh vài lần mà mua cắm vẫn không được như ý. Những bông tơi tả và nhanh tàn hơn hẳn, hy hữu thì có bông … Continue reading Tản Mạn #27. Thi thoảng, tôi lại nghĩ về những điều thật xa xôi như thế…