Mỡ đi Hàn Quốc #6. Phá đảo Seoul

Ấp ủ bao năm, tôi vượt lười để biên tập lại chuỗi bài về chuyến đi Hàn Quốc năm nào. Khi chuẩn bị đi Hàn năm ấy, tôi đã tham khảo được rất nhiều thông tin hữu ích từ các blog du lịch khác nhau. Nên tôi cũng mới bắt đầu tập tọe để viết … Continue reading Mỡ đi Hàn Quốc #6. Phá đảo Seoul

Weekend Escape #8. Lòng vòng với Hải Phòng Food Tour

Bỏ qua sự thật bạn có thể gọi gần như mọi đặc sản Hải Phòng từ shop quen ở Hà Nội. Bỏ qua sự thật là những người anh em bạn dì ở Hải Phòng đang kêu gào trên Facebook là dân Hà Nội đang đi food tour rất đông. Bộ sậu Nem Mỡ Phê … Continue reading Weekend Escape #8. Lòng vòng với Hải Phòng Food Tour