Weekend Escape #9. Sầm Sơn mùa sứa

Đợt này gia đình tôi về quê ăn giỗ, tranh thủ tạt té Sầm Sơn. Nhà bà nội tôi gần Sầm Sơn lắm, nhưng chưa năm nào tôi được chứng kiến sứa dạt vào bờ như thế này. Tầm tháng 4 - tháng 6 hàng năm là mùa sứa. Đợt này nhà tôi ở trong … Continue reading Weekend Escape #9. Sầm Sơn mùa sứa