Mỡ chơi Đà Nẵng – Hội An #5. Học “mót” nước Mót Hội An

Ai đến Hội An cũng phải thử nước Mót Hội An. Kì thực mà nói, Mót không phải là tên gọi của loại nước này, mà lên tên gọi chung của tiệm nước thảo mộc Hội An. Mót là tên ở nhà của chủ tiệm. Bạn Mỡ rất thích món này, và gần như ngày … Continue reading Mỡ chơi Đà Nẵng – Hội An #5. Học “mót” nước Mót Hội An