Mỡ’s Library #3. Góc đọc sách mới của Mỡ – Weekly Reading Program

Tôi vừa thiết kế lại góc đọc sách cho bạn Mỡ độ mấy tuần lại đây. Nội dung thì cũng không có gì mới, gồm chiếc giá sách (tiền thân là giá để đồ khô ở dưới bếp, sau đó được sang tên thành giá đề đồ cho Mỡ - mấy loại máy hút sữa, … Continue reading Mỡ’s Library #3. Góc đọc sách mới của Mỡ – Weekly Reading Program

Advertisement

Book review #6. Những cuốn truyện Kẹp Hạt dẻ đầu tiên của gia đình – Review bộ Hơi thở đồng xanh (1)

Tôi biết đến tủ sách Kẹp hạt sẻ khi tình cờ đọc được một bài về Hành trình đọc cho trẻ của dịch giả Vũ Danh Tuấn trên Facebook. Tôi quá đỗi ấn tượng về sự chi tiết, chỉnh chu của dịch giả khi anh còn cẩn thận soạn ra hướng dẫn lứa tuổi đọc … Continue reading Book review #6. Những cuốn truyện Kẹp Hạt dẻ đầu tiên của gia đình – Review bộ Hơi thở đồng xanh (1)