Nhật ký Tết Kỷ Hợi 2019 – Tết này sống chậm

Một tuần trước Tết là khoảng thời gian căng thẳng của gia đình tôi vì bạn Mỡ bị sốt trận virus đầu tiên. Con ốm, sốt cao, ho nặng tiếng, ăn vào lại nôn trớ, sọp hẳn người đi. Sau 23 tháng Chạp, trong khi nhà nhà người người cuống cuồng lo Tết nhất thì … Continue reading Nhật ký Tết Kỷ Hợi 2019 – Tết này sống chậm

Advertisement