Giảm cân lần 6//Cập nhật tình hình “thể dục thể thao, nâng cao sĩ diện”

Thú thật tôi không có nhiều thời gian lắm để tập thể thao. Bình thường đi làm đón xe rất sớm, mà tính hay chây ì, nên một ngày tôi chỉ có thể giành ra tối đa 30’ cho việc tập thể dục giảm béo. À không, tập thể dục để sống khỏe. Tôi vốn … Continue reading Giảm cân lần 6//Cập nhật tình hình “thể dục thể thao, nâng cao sĩ diện”

Advertisement